2018 Program

23.11.2018 Colloquium at UBB Faculty for Theater and Film, Cluj Napoca


Dialog in Agora. Cosmopolitan(ism) - intercultural art project

Opening for the public:
Colloquium on 23rd November 2018, 10:00 - 14:00 o’clock
at the Faculty for Theater and Film - Cinema hall
str. Mihail Kogălniceanu nr. 4, Cluj-Napoca RO-400084

Program:
Conf. Univ. Dr. Ștefana Pop Curșeu - theater critic:
Paris, a Bridge towards Maturity
Dr. Dan Istrate - sculptor:
Carrara Dimension, the Relationship between Sculptor and Assistant

Dr. Hanna Bota - writer and anthropologist:
Vanuatu and the Last Cannibal

Drd. Mircea Kiraly - musician, composer and producer:
Ancestral Dialects / concert with Ali Asghar Rahimi (Iran)

Dr. Vianu Mureșan - writer and philosopher:
Toronto: Identity Metamorphoses

Dr. Dana Fabini - conceptual artist:
Cologne and Cluj - Poetic Paths

Lect. Univ. Dr. Ligia Smarandache - visual artist:
Passage to Nowhere / docu-fiction essay

Dialog in Agora. Kosmopolit(ismus)
ist ein interkulturelles Projekt über Kunst, Migration und Globalisierung. Es legt den Schwerpunkt auf die rumänische kulturelle Präsenz in diesem Kontext. Das Projekt wird von Dana Fabini konzipiert und koordiniert. Im Rahmen des Projektes werden zwischen 2018-2020 künstlerische Persönlichkeiten zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit und zum interkulturellen Austausch eingeladen.
Offizielle Eröffnung des Projektes mit Publikum:
Kolloquium am 23. November 2018, 10.00-14.00 Uhr
in der Fakultät für Theater und Film - Kinosaal (Sala Cinema)
str. Mihail Kogălniceanu nr. 4, Cluj-Napoca RO-400084

Programm:
Conf. Univ. Dr. Ștefana Pop Curșeu
  - Theaterkritikerin:
Paris, eine Brücke auf dem Weg zur Reife
Dr. Dan Istrate - Bildhauer:
Carrara Dimension, die Beziehung Bildhauer - Assistent
Dr. Hanna Bota  - Schriftstellerin und Anthropologe:
Vanuatu und der letzte Kannibale
Drd. Mircea Kiraly - Komponist und Produzent:
Ancestral Dialects / Konzert mit Ali Asghar Rahimi (Iran)
Dr. Vianu Mureșan  - Schriftsteller und Philosoph:
Toronto, Metamorphosen der Identität
Dr. Dana Fabini  - Konzeptkünstlerin:
Köln und Cluj - poetischer Parcours
Lect. Univ. Dr. Ligia Smarandache - Videokünstlerin:
Passage to Nowhere / Doku-Fiktion-Essay

Dialog in Agora. Cosmopolit(ism)
este un proiect intercultural despre artă, migrație și globalizare, axat cu precădere pe prezențe ale culturii române în acest context. În cadrul proiectului, inițiat și organizat de Dana Fabini, pe perioada 2018-2020 vor fi realizate întâlniri și colaborări cu personalități artistice cunoscute pentru experiența lor interculturală.
Inaugurarea oficială a proiectului are loc printr-un colocviu deschis publicului larg
pe data de 23 noiembrie 2018 orele 10.00-14.00
în incinta Facultății de Teatru și Televiziune  - Sala Cinema
str. Mihail Kogălniceanu nr. 4, Cluj-Napoca 400084

Prezintă:
Conf. Univ. Dr. Ștefana Pop Curșeu
- teatrolog:
Parisul, o punte de trecere spre maturitate
Dr. Dan Istrate -sculptor:
Dimensiunea Carrara, relația sculptor - asistent

Dr. Hanna Bota - scriitor și antropolog:
Vanuatu și ultimul canibal

Drd. Mircea Kiraly - muzician, compozitor și producător:
Ancestral Dialects / concert cu Ali Asghar Rahimi (Iran)

Dr. Vianu Mureșan - scriitor și filozof:
Toronto, metamorfoze ale identității

Dr. Dana Fabini - artist conceptual:
Köln și Cluj - parcursuri poetice

Lect. Univ. Dr. Ligia Smarandache - artist video:
Passage to Nowhere / eseu docu-ficțiune