Dialog in Agora is an intercultural and interdisciplinary artistic platform initiated by Dana Fabini.
It has the aim to open and establish structures for interactive and sustainable art communication and art reception. 
You find here short informations in original language about the projects of this platform.

2018 - 2020
Cosmopolit(ism) / Kosmopolit(ismus)

Cosmopolitan(ism) is an intercultural project about art, migration and globalisation. The project focuses on the Romanian cultural presence in this context and it is initiated and coordinated by Dana Fabini.  During the project, between 2018-2020, art professionals are invited to work together and present their intercultural experience.

Opening for the public:
Colloquium on 23rd November 2018, 10:00 - 14:00 o’clock
at the Faculty for Theater and Film - Cinema hall
str. Mihail Kogălniceanu nr. 4, Cluj-Napoca RO-400084

Program:
Ștefana Pop Curșeu
Paris, a bridge towards maturity
Dan Istrate:  
Carrara dimension, the relationship between sculptor and assistant

Hanna Bota:  
Vanuatu and the last cannibal

Mircea Kiraly:  
Ancestral Dialects / concert with Ali Asghar Rahimi (Iran)

Vianu Mureșan:  
Toronto: identity metamorphoses

Dana Fabini:  
Cologne and Cluj - poetic paths

Ligia Smarandache: 
Passage to nowhere / docu-fiction essay

Dialog in Agora. Kosmopolit(ismus)

ist ein interkulturelles Projekt über Kunst, Migration und Globalisierung. Es legt den Schwerpunkt auf die rumänische kulturelle Präsenz in diesem Kontext. Das Projekt wird von Dana Fabini konzipiert und koordiniert. Im Rahmen des Projektes werden zwischen 2018-2020 künstlerische Persönlichkeiten zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit und zum interkulturellen Austausch eingeladen.

Offizielle Eröffnung des Projektes mit Publikum:
Kolloquium am 23. November 2018, 10.00-14.00 Uhr
in der Fakultät für Theater und Film - Kinosaal (Sala Cinema)
str. Mihail Kogălniceanu nr. 4, Cluj-Napoca RO-400084

Programm:

Ștefana Pop Curșeu:
Paris, eine Brücke auf dem Weg zur Reife
Dan Istrate:
Carrara Dimension, die Beziehung Bildhauer - Assistent
Hanna Bota:
Vanuatu und der letzte Kannibale
Mircea Kiraly:
Ancestral Dialects / Konzert mit Ali Asghar Rahimi (Iran)
Vianu Mureșan:
Toronto, Metamorphosen der Identität
Dana Fabini:
Köln und Cluj - poetischer Parcours
Ligia Smarandache:
Passage to nowhere / Doku-Fiktion-Essay

Dialog in Agora. Cosmopolit(ism)

este un proiect intercultural despre artă, migrație și globalizare, axat cu precădere pe prezențe ale culturii române în acest context. În cadrul proiectului, inițiat și organizat de Dana Fabini, pe perioada 2018-2020 vor fi realizate întâlniri și colaborări cu personalități artistice cunoscute pentru experiența lor interculturală.

Inaugurarea oficială a proiectului are loc printr-un colocviu deschis publicului larg
pe data de 23 noiembrie 2018 orele 10.00-14.00
în incinta Facultății de Teatru și Televiziune  - Sala Cinema
str. Mihail Kogălniceanu nr. 4, Cluj-Napoca 400084

Prezintă:

Ștefana Pop Curșeu
Parisul, o punte de trecere spre maturitate
Dan Istrate:  
Dimensiunea Carrara, relația sculptor - asistent

Hanna Bota:  
Vanuatu și ultimul canibal

Mircea Kiraly:  
Ancestral Dialects / concert cu Ali Asghar Rahimi (Iran)

Vianu Mureșan:  
Toronto, metamorfoze ale identității

Dana Fabini:  
Köln și Cluj - parcursuri poetice

Ligia Smarandache
Passage to nowhere / eseu docu-ficțiune

...

2016 - 2017
Arheologie Contemporană / Zeitgenössische Archäologie

Contemporary Archeology - artistic research in situ: Cluj Napoca (Romania) - Cologne (Germany)

 

Zeitgenössische Archäologie
Arheologie Contemporană

Künstlerische Forschung in situ
Cercetare Artistică in situ

Interkulturelles Projekt
Proiect Intercultural

Cluj-Napoca (RO) - Köln (D)

Oktober 2016 - Oktober 2017

Dialog in Agora. Zeitgenössische Archäologie ist ein interaktiv-performatives Projekt, das zeitgenössische Kunst und interdisziplinäre künstlerische Ausdrucksformen unterstützt. Das Projekt setzt auf einen kulturellen Austausch von Erfahrungen und Informationen zwischen den Partnerstädten Köln und Cluj Napoca (Klausenburg). Der Fokus liegt auf einem lebendigen und offenen Dialog, bei dem die teilnehmenden Künstler/innen und ihre Gäste Arbeiten entwickeln, die von der Stadt, den am Ort lebenden Menschen, der Archäologie, der Atmosphäre und der aktuellen städtischen Struktur inspiriert sind. Es wird mit Hilfe künstlerischer Mittel eine intensive und extensive Erforschung bestehender alter und neuer Kulturschichten verfolgt. Dies geschieht durch eine Kombination aus dem Erbe der Vergangenheit und aktuellen Gegebenheiten und bietet die Möglichkeit, die internationale Öffentlichkeit über die lokale Kultur zu informieren. Über die Dauer des Projektes, von Oktober 2016 bis Oktober 2017, werden sowohl in Cluj Napoca als auch in Köln Videopräsentationen, Gespräche zu speziellen Thematiken mit Künstlern, Kuratoren und Kunsttheoretikern, interaktive Aktionen, Performances und interdisziplinäre Workshops stattfinden.

Teilnehmende Künstler/innen: Beate Gördes, Dana Fabini, Gavrilă Zmicală , István Feleki, Letiția Gaba, Ligia Smarandache, Marius Georgescu, Petra Deus, Wolfgang Stöcker

Projektleitung: Dana Fabini

Dialog in agora. Arheologie contemporană - este un proiect de tip interactiv și performativ care promovează arta contemporană și interdisciplinaritatea formelor de expresie artistică.
Proiectul presupune un schimb de experiență și informație culturală între orașele partenere Köln și Cluj Napoca.
Accentul se pune pe o colaborare vie, deschisă, în care artiștii participanți și invitații lor vor dezvolta lucrări inspirate de oraș și de oamenii care îl locuiesc, de arheologia locului, de atmosfera și structura actuală a spațiului urban.
Se urmărește astfel, cu ajutorul mijloacelor artistice, o cercetare în profunzime și  în extensie a straturilor culturale, vechi și noi existente, o îmbinare a moștenirii trecutului cu aspecte ale vieții contemporane, precum și o modalitate de a oferi publicului larg internațional date despre cultura locală.
Pe durata proiectului, între octombrie 2016 - octombrie 2017, în Cluj Napoca și Köln, se vor desfășura prezentări video, discuții pe teme de specialitate cu artiști, curatori și teoreticieni de artă, acțiuni interactive, performance, workshop-uri interdisciplinare.

 

Artiști participanți: Beate Gördes , Dana Fabini, Gavrilă Zmicală, István Feleki, Letiția Gaba, Ligia Smarandache, Marius Georgescu, Petra Deus, Wolfgang Stöcker

Coordonator proiect: Dana Fabini 

...

08.10.2017 - 05.11.2017 in Köln

Videoclip Impressionen (auf Youtube ansehen)

Foto / Grafik: Beate Gördes

Programm Oktober 2017 Köln

08.10.2017 - 05.11.2017
Ausstellung Museum Zündorfer Wehrturm
Vernissage: 08.10.2017, 15:00 Uhr
Grußwort:
Antje Winkler-Sueße, Vorsitzende Museum Wehrturm
Mihai Botorog, Generalkonsul Rumänisches Generalkonsulat Bonn
Dr. Ralf Heinen, Bürgermeister Stadt Köln
09.10.2017, 18.00 Uhr, Kulturraum Halle Zollstock
Interdisziplinarität und künstlerische Projekte
10.10.2017, 18.00 Uhr, Ateliers Lichthof
Klassische und zeitgenössische Ausdrucksmittel
11.10.2017, 18.00 Uhr, Atelier-Galerie 21
Kunst im Kontext
Grußwort: Helga Blömer-Frerker, Bezirksbürgermeisterin Bezirksvertretung Lindenthal
12.10.2017, 19.30 Uhr, Domforum
Köln und Klausenburg - Kunst in den Partnerstädten
13.10.2017, 17.00 Uhr, Bürgerzentrum Alte Feuerwache
Kolloquium

Program octombrie 2017 Köln

08.10.2017 - 05.11.2017
Expoziție Museum Zündorfer Wehrturm
Vernissage: 08.10.2017, ora 15:00
Cuvânt de deschidere:
Antje Winkler-Sueße, Director Museum Wehrturm 
Mihai Botorog, Consul General al României la Bonn
Dr. Ralf Heinen, Viceprimar al orașului Köln
09.10.2017, ora 18.00, Kulturraum Halle Zollstock
Interdisciplinaritate și proiecte artistice
10.10.2017, ora 18.00, Ateliers Lichthof
Mijloace clasice și contemporane de expresie
11.10.2017, ora 18.00, Atelier-Galerie 21
Arta în context
Cuvânt de deschidere:
Helga Blömer-Frerker, Primar cartier Lindenthal Köln
12.10.2017, ora 19.30, Domforum
Köln și Cluj Napoca - Arta în orașe partenere
13.10.2017, ora 17.00, Bürgerzentrum Alte Feuerwache
Colocviu

Gäste / Invitați:
Adrienne Brehmer - Autorin / Autoare
Andreas Szöke - Pathologe und Künstler / Medic patolog și Artist
Dr. Donatella Chiancone-Schneider - Kunsthistorikerin / Istoric de Artă
Ellen Muck - Künstlerin und Kuratorin / Artist și Curator
Dr. Jenny Graf-Bicher - Literatur- und Kunstwissenschaftlerin / Critic de Artă și Literatură
Dr. Manja Seelen - Kunsthistorikerin / Istoric de Artă
Nicolas Simion - Musiker / Muzician

Förderer und Unterstützer / Sponsori și Parteneri 2017:

Museum Zündorfer Wehrturm Köln, Rumänisches Generalkonsulat in Bonn, Stadt Köln, Primăria Cluj-Napoca, Domforum Köln, ZollstocKULTUR e.V. Köln, Halle Zollstock, Bürgerzentrum Alte Feuerwache e.V., Universitatea Babeș Bolyai - Facultatea de Teatru și Televiziune Cluj-Napoca, Liceul de Arte Plastice „Romulus Ladea“ Cluj-Napoca, Fundația Ceramart Cluj-Napoca, Atelier-Galerie 21 Köln, Lichthof-Forum für aktuelle Kunst, Editura Eikon București

Grafik: Beate Gördes

Dialog in Agora

Arheologie Contemporană
Zeitgenössische Archäologie

Köln 2017

 

Koordination / Coordonare: Dana Fabini

Übersetzung / Traducere: Christian M. Fabini, Dana Fabini

Grafik, Layout: Beate Gördes

Dokumentationskatalog / Catalog de documentare

Verlag / Editura: Eikon, Bukarest / București 2017

200 Exemplare, Hardcover, 92 Seiten / 92 pagini, A4

ISBN Nr. 1: 978-606-711-556-7
ISBN Nr. 3: 978-606-711-695-3

...

09. - 15.10.2016 in Cluj - Napoca / Klausenburg

Videoclip Impressionen (auf Youtube ansehen)

Programm Oktober 2016 Cluj–Napoca

09.10.2016 - Treffen der beteiligten Künstler/innen
10.10.2016, 12.00 Uhr - Pressekonferenz, Schneiderturm
11.10.2016, 18.30 Uhr - Offizielle Eröffnung, Casino
12.10.2016, 18.00-20.00 Uhr - Workshop, Kunstgymnasium
13.10.2016, 18.00-20.00 Uhr - Workshop, Universität für Kunst und Design, Fakultät für Angewandte Kunst und Design
14.10.2016, 18.00-20.00 Uhr - Workshop, Universität Babeș-Bolyai, Fakultät für Theater und Fernsehen
15.10.2016, 18.30 Uhr - Kolloquium, Schneiderturm

Program octombrie 2016 Cluj –Napoca

09.10.2016 - întâlnirea artiștilor participanți
10.10.2016, ora 12.00 - conferință de presă, Turnul Croitorilor
11.10.2016, ora 18.30 - deschiderea lucrărilor, Casino
12.10.2016, orele 18.00-20.00 - workshop, Liceul de Artă
13.10.2016, orele 18.00-20.00 - workshop, Universitatea de Artă și Design, Facultatea de Arte Decorative și Design
14.10.2016, orele 18.00-20.00 - workshop, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Teatru și Televiziune
15.10.2016, ora 18.30 - colocviu, Turnul Croitorilor

Gäste / Invitați:
Conf. Dr. András Visky - Künstlerischer Direktor / Director artistic Teatrul Maghiar
Arina Ailincăi- Kuratorin der Internationalen Keramikbiennale / Curator Bienala Internațională de Ceramică Cluj
Dr. Cristian Manolachi - Direktor / Director Casino -Centrul de Cultură Urbană
Prof. Dr. Ioan Sbârciu- Präsident / Președinte Universitatea de Artă și Design
Ingo Tegge - Direktor / Director Goethe-Zentrum Klausenburg
Dr. Vianu Mureșan - Philosoph und Schriftsteller / Filozof și Scriitor

Das Projekt wird gefördert von / Parteneri 2016:

Stadt Köln - Die Oberbürgermeisterin - Kulturamt, Primăria Cluj-Napoca, Casino Centru de Cultură Urbană Cluj-Napoca, Turnul Croitorilor Centru de Cultură Urbană Cluj-Napoca, Goethe-Zentrum Klausenburg, Universitatea Babeș Bolyai - Facultatea de Teatru și Televiziune Cluj-Napoca, Universitatea de Artă și Design - Facultatea de Arte Decorative și Design Cluj-Napoca, Liceul de Arte Plastice „Romulus Ladea“ Cluj-Napoca, Museum Zündorfer Wehrturm Köln, Studio Impress Design Cluj-Napoca, SC Contafiscal Beratung Cluj-Napoca, Fundația Ceramart Cluj-Napoca, Editura Eikon București

Grafik: Ligia Smarandache

15.12.2016 Prezentare / Präsentation an der Universität zu Köln

Das Projekt Dialog in Agora. Arheologie Contemporana / Zeitgenössische Archäologie künstlerische Forschung in situ, wurde im Oktober 2016 in Cluj-Napoca (Klausenburg, Rumänien) von Kölner und Klausenburger KünstlerInnen durch einen vielschichtigen Kulturaustausch eröffnet. In Wort und Bild werden nun erstmals die Ergebnisse dieses Dialogs dem Publikum vorgestellt.
Donnerstag 15.12.2016 / 18.00 Uhr
Bibliothek des Internationalen Kollegs Morphomata - Universität zu Köln www.morphomata.uni-koeln.de

Die beteiligten Kölner KünstlerInnen Beate Gördes, Letiția Gaba, Petra Deus, Wolfgang Stöcker sind anwesend.
Grußwort: Prof. Dr. Dietrich Boschung - Direktor Klassische Archäologie, Morphomata
Grußwort: Generalkonsul Mihai Botorog, Rumänisches Konsulat in Bonn
Moderation: Dr. Dana Fabini - Projektleitung, Köln / Klausenburg
Anlässlich der Präsentation wird der Katalog und ein Kurzfilm zum Klausenburger Event vorgestellt.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und die Fortsetzung des Dialogs!

Katalog / Catalog 2016

Dialog in Agora

Arheologie Contemporană
Zeitgenössische Archäologie

Cluj-Napoca / Klausenburg 2016

 

Koordination / Coordonare: Dana Fabini

Übersetzung / Traducere: Christian M. Fabini

Grafik, Layout: Beate Gördes

Dokumentationskatalog / Catalog de documentare

Verlag / Editura: Eikon, Bukarest / București 2016

200 Exemplare, Hardcover, 88 Seiten / 88 pagini, A4

ISBN Nr. 1: 978-606-711-556-7
ISBN Nr. 2: 978-606-711-519-2

19.04.2017 Präsentation / Prezentare la Muzeul de Artă din Cluj Napoca

„Dialog in Agora. Arheologie contemporană” este un proiect de tip interactiv și performativ, care promovează arta contemporană și interdisciplinaritatea formelor de expresie plastică. Proiectul, extins pe durata anilor 2016-2017, presupune un schimb de experiență și informație culturală între spațiul german și cel românesc, propunându-și să identifice și să consolideze în timp un exemplu de bună practică a dialogului cultural și a competenței profesionale interculturale.
Muzeul de Artă din Cluj Napoca a găzduit pe data de miercuri, 19 aprilie 2017, de la ora 18.00, în Sala Tonitza,
o prezentare publică a catalogului și documentației realizate în 2016, precum și a direcțiilor de cercetare artistică pentru anul 2017. Evenimentul a avut loc în prezența artiștilor români și a invitaților lor.

Cuvânt de deschidere:
Alexandra Sârbu - critic de artă, muzeograf, Muzeul de Artă din Cluj Napoca
Invitați:
Prof. Univ. Dr. Ioan Sbârciu - președintele Universității de Artă și Design din Cluj Napoca
Ingo Tegge - directorul Centrului Cultural German / Goethe-Zentrum Klausenburg
Dr. Vianu Mureșan - Filozof și Scriitor
Artiști prezenți: Dana Fabini, Gavrilă Zmicală, Istvan Feleki, Ligia Smarandache, Marius Georgescu
Moderator: Dr. Dana Fabini - coordonatorul proiectului, Cluj Napoca / Köln